مراحل نصب IIS

راهنمای نصب IIS

تنظیمات زبان

تنظیمات زبان در control panel

راهنمای نصب نرم افزار

راهنمای نصب نرم افزار ورژن 7 و سوالات متداول

راهنمای نصب نرم افزار

مراحل نصب نرم افزار  ورژن 8 و سوالات متداول