قزل آلا

دانستنی های قزل آلا 

دانستنیهای کشتارگاه

دانستنیهای کشتارگاه

دانستنی های شیلات

ما مفتخریم که اولین نرم افزار حسابداری را در سطح کشور در زمینه شیلات را جهت مدیریت بهتر استخر،غذای ماهیان ٰ، مصرف دارو،دوره های تخم ریزی و.... را ارايه نموده ایم 

نرم افزار شیلات محصولی جدید از گروه نرم افزار حسابداری پاد