تصاويری از محیط نرم افزار

 

 

نرم افزار جامع حسابداری پــــاد حساب(نسخه کارخانجات سنگبری)

نرم افزار جامع حسابداری پـــاد ویژه  سنگبری، جهت استفاده درکارخانجات سنگ و کوپ  با قابلیت ثبت پارامترهای سنگ از قبیل  طول، عرض ،قطر...

محاسبه متراژ مربع سنگ براساس میلی متر وسانتی متر، ،تعداد...
 امکان ثبت کلیه فعالیتهای خدماتی بر روی سنگ مانند ابزار زنی ، پیکرتراشی،کرایه تخلیه و بارگیری ،حمل و نقل سنگ و...

 

 

قابلیت ثبت پیش فاکتوربرای هر مشتری و تبدیل آن به ثبت سفارش ( ازبین پیش فاکتور های صادر شده)و تحویل سفارش و گزارشگیری از کلیه سفارشات پذیرفته شده، تحویل داده شده ودر راه به صورت کلی و یا به صورت جزئی (شخص  به شخص) 

قابلیت رهگیری کوپ از زمان خرید هر واحد کوپ تا مصرف و تبدیل کوپ به سنگ بریده جهت محاسبه کیل دهی کوپ ومیزان ضایعات آن

قابلیت رهگیری سنگ بریده شده در خط تولید به نحوی که تولید قبل ازساب و بعد از ساب مشخص باشد (جهت مشخص شدن ضایعات طی فرایند خط تولید)
امکان تخصیص و ارتباط دادن سنگ تولید شده ی هر کوپ به همان کوپ خریداری شده جهت محاسبه کیل دهی سنگ و بازدهی هر واحد کوپ و گزارشات مربوطه
قابلیت فاکتور تنی برشی برای کارخانجاتی که فعالیت های تنی برشی یا متری برشی دارند
قابلیت مشاهده فاکتور های تجمعی از هر مشتری با دید کلی یا جزئی
امکان مشاهده کارکرد حساب یک مشتری از لحاظ خوش حساب بودن یا بد حساب بودن آن مشتری
امکان مشاهده سود دهی ناخالص هر مشتری 
امکان مشاهده سود دهی هر فاکتور به صورت تکی و یا بر اساس تعدادی از فاکتور های انتخاب شده 
قابلیت ثبت عملیات انبار داری شامل (انتقال کوپ و مصرف کوپ )در بین انبار ها گزارشگیری  بر حسب کلیات  و جزئیات   
قابلیت تعریف  عوامل افزاینده و کاهنده در بهای تمام شده بر روی  فاکتورها با لینک به کد حساب خاص ومورد نظر با امکان  اولویت محاسبه عوامل و قابلیت اجباری و یا انتخابی بودن عوامل بر روی فاکتورها

قابلیت ثبت فاکتور حجمی (پیکر تراشی و ابزار زنی)با امکان تبدیل حجم به سنگ بریده شده به صورت متر مربع جهت محاسبه قیمت سنگ ومزد ساخت با مشتری 

امکان راس گیری چک های موجود در کیف چک و یا چک های دریافتی از یک مشتری و یا چک های واگذار شده به هر شخص
قابلیت خرید و فروش سنگ به صورت تعدادی (حکمی یا نمره) میلی متر، سانتی متر،طولی، اسلب
قابلیت ثبت چکهای دریافتی، پرداختی، در جریان وصول و کلیه گزارشات آنها
قابلیت ثبت کلیه  فعالیتهای خدماتی بر روی سنگ مانند ابزار زنی، پیکرتراشی، مجسمه سازی، حمل سنگ و . . .
قابلیت ثبت تمامی پارامترهای کوپ از قبیل ،حواله معدن، شماره بارنامه، شماره باسکول،  شماره کامیون،  تعداد قطعه و تناژ کوپ،سریال.
قابلیت گزارشات کامل دفاتر کوپ، مشاهده اطلاعات جمع قطعات کوپها، جمع تناژ و سرجمع ریالی کوپها،سورت بندی کوپها
قابلیت ایجاد هر نوع فاکتور با توجه به نیاز کاری و روند کاری توسط کاربر  
استفاده از انبار ردیفی وتخفیف ردیفی  در فاکتور
خلاصه فروش روزانه ( نقد ، Pos ، چک و . . . )
گزارشات تخفیفات
قابلیت ساخت انواع گزارشات پویا  توسط کاربر
قابلیت ساخت گزارش ساز ستونی انبار بر مبنای  نیاز انباردار 

این نرم افزار می تواند با سایر بسته های نرم افزارحسابداری پاد از قبیل CRM ، ارسال پیامک ، بایگانی اطلاعات ، داشبورد مدیریتی ، دستیار فروش و انبار و . . . لینک شود .

 

 

 

قابلیت ثبت اطلاعات در فاکتور های کوپ و سنگ

قابلیت ثبت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالا

قابلیت چاپ ونمایش گزارش فصلی مالیاتی

قابلیت تعریف برچسب و بارکد

قابلیت تعریف مکان فیزیکی هرکالا

قابلیت تعریف تخفیف ردیفی

 قابلیت ثبت پنج نوع قیمت برای هر کالا و انتخاب از بین آنها

قابلیت معرفی شماره دوم فاکتور

قابلیت کپی فاکتور

قابلیت باز کردن چند فاکتور به طور همزمان

قابلیت مشاهده سود ناخالص فروش بر اساس آخرین فروش،میانگین...

قابلیت تسویه با مشتری با استفاده از بن ،چک ،اقساط و...

قابلیت مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی وخروجی ، فی ورودی وخروجی و  قیمت ورودی وخروجی سنگ .

قابلیت کنترل موجودی های سنگ به تفکیک انبار و ورود نقطه سفارش برای سنگ و کوپ و سطوح شناور آنها و مشاهده موجودی زیر نقطه سفارش .

قابلیت انجام عملیات انبارداری و انتقال سنگ و کوپ در بین انبارها و مشخص نمودن مرکز هزینه

قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

قابلیت ایجاد گزارشات انبار دلخواه به سلیقه کاربر از قبییل گزارش موجودی سنگ و کوپ با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار .

قابلیت گزارشات کامل دفاتر کوپ و مشاهده اطلاعاتی از قبیل جمع قطعات کوپها ، جمع تناژ و سرجمع ریالی کوپ  

قابلیت گزارش از مشخصات کامل هر کوپ شامل وزن ،شماره سریال،بارنامه،راننده،باسکول

قابلیت فیلتر نمودن دفتر کوپ جهت گزارش گیری برحسب بازه زمانی دلخواه 

قابلیت گزارش های سود ناخالص روزانه

 


قابلیت استفاده از انبار کلی و انبار ردیفی فاکتور

قابلیت تعریف انبار تا بی نهایت به سلیقه کاربر

قابلیت ایجاد محصولات و گروه بندی کالا

قابلیت معرفی محصولات تا سه سطح

قابلیت درج تصاویرکالا و گروه کالا

قابلیت معرفی جزئیات هر محصول

قابلیت تعریف سطح شناور کالا و گزارش گیری از سطوح

قابلیت گزارشگیری از گردش سطوح شناور

قابلیت گزارشگیری از انبار(با امکان فیلتر کردن انبار ،گروه کالا ،کالا)در تاریخ خاص

قابلیت گزارشگیری از موجودی امانی دریافتی و پرداختی،موجودی واقعی،پیش فروش،پیش خرید

قابلیت نمایش موجودی ریالی کالا براساس آخرین خرید،میانگین،قیمت ثبت شده محصول

قابلیت گزارشگیری از کاردکس پیشرفته با امکان نمایش جزئیات

قابلیت ثبت نقطه سفارش کالا

قابلیت تعریف عوامل موثر بر روی فاکتور(افزاینده،کاهنده،خنثی)

قابلیت انبارگردانی با امکان ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی

قابلیت ثبت فاکتورهایی براساس معیارهای مورد نیاز انبار های سنگ از قبیل طول ، عرض ،قطر ومساحت

قابلیت تعیین روشهای خروج کوپ و سنگ از انبار به روشهای  Lifo , Fifo، میانگین موزون ، میانگین به تفکیک انبار 

قابلیت مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی وخروجی ، فی ورودی وخروجی و  قیمت ورودی وخروجی سنگ .

قابلیت کنترل موجودی های سنگ به تفکیک انبار و ورود نقطه سفارش برای سنگ و کوپ و سطوح شناور آنها و مشاهده موجودی زیر نقطه سفارش .

قابلیت انجام عملیات انبارداری و انتقال سنگ و کوپ در بین انبارها و مشخص نمودن مرکز هزینه

قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

قابلیت ایجاد گزارشات انبار دلخواه به سلیقه کاربر از قبیل گزارش موجودی سنگ و کوپ با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار .

 

 

قابلیت ایجاد کد های حسابداری به صورت ساده و پیشرفته در برنامه

قابلیت تعریف کدینگ دلخواه و تعین طول کد 

قابلیت ثبت اطلاعات اشخاص شامل شماره تلفن،شماره همراه،شماره اقتصادی...

قابلیت ثبت سنداتوماتیک به صورت همزمان با فاکتور

 قابلیت ثبت اطلاعات بانک ،شماره حساب،شعبه،شهر

قابلیت استفاده از شرح و تعریف شرح به صورت پیش فرض

قابلیت کپی اسناد

قابلیت مشاهده لیست بدهکاران و لیست بستانکاران به صورت مجزا

قابلیت ثبت شرح اضافی برای سند با کلید های میانبر

قابلیت مشاهده از دفاتر کل و معین

قابلیت نمایش تراز دو ستونی  و تراز چهار ستونی،تراز معین و تراز تفضیل

قابلیت مشاهده اسناد روزانه و ماهانه جهت استفاده در دفاتر

قابلیت صدور سند افتتاحیه به صورت دستی 

قابلیت مشاهده و گزارشگیری از راس بدهی بدهکاران و بستانکاری بستانکاران

قابلیت مشاهده کارت حساب با کلید میانبر

 قابلیت گزارشگیری  از سطوح تفضیل شناوراز قبیل(لیست بدهکاران و بستانکاران ومانده عملکرد تفضیل شناور)

قابلیت مشاهده کارت حساب با صورتحساب بانکی

قابلیت مشاهده و بررسی اشکالات در اسناد

قابلیت مشاهده کارکرد یک حساب یا چندحساب  حتی باکلید های میانبر

قابلیت گزارشگیری از سقف اعتبار مشتری


 

قابلیت ثبت عملیات دریافت نقدی و پرداخت نقدی

قابلیت ثبت رسید مربوط به دریافت و پرداخت وجوه با امکان گزارشگیری 

قابلیت ثبت عملیات مربوط به چک های دریافتی از قبیل وصول،عودت،برگشت،واگذاری

قابلیت ثبت عملیات مربوط به چک های پرداختی از قبیل برگشت ،باطل کردن ،مسدود کردن و...

قابلیت انجام عملیات به صورت گروهی بر روی چک ها از قبیل پاس، درجریان وصول

قابلیت ثبت چک های دریافتی و پرداختی تضامنی

قابلیت اصلاح و حذف چک ها به صورت اتوماتیک

قابلیت راس گیری از چک ها با فیلترینگ دلخواه کاربر

قابلیت کنترل نقدینگی از چک های دریافتی و پرداختی

قابلیت تعریف دسته چک و مشاهده کامل از دسته چک معرفی شده

قابلیت چاپ چک به صورت هوشمند

قابلیت چاپ فرم در جربان وصول از چک و بانکهای انتخابی

قابلیت گزارشگیری از چک ها در سمت های مختلف برنامه با کلید میانبر

قابلیت صدور دفترچه اقساط 

قابلیت ثبت خدمات وام های دریافتی وپرداختی از قبیل اصلاح ،حذف ،وصول...

 


 

ایجاد نمودارهای دلخواه توسط کاربر مانند نمودار فروش سنگ برحسب ابعاد سنگ و نمودار فروش کوپ برحسب تناژ کوپ

قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک از یک ساعت تا پنچ ساعت به دلخواه کاربر

قابلیت مشاهده تمامی پشتیبان های در سیستم

قابلیت به روز رسانی بانک به صورت اتوماتیک و دستی

قابلیت تغییر دوره های مالی درون نرم افزار 

قابلیت مشاهده فعالیت کاربران به صورت کل و جزء

قابلیت ایجاد فایل همراه به صورت اندروید و جاوا با فیلترینگ دلخواه کاربر

قابلیت ایجاد کلید های میانبر برای سهولت دسترسی 
 

قابلیت تنظیم دسترسی برای کاربراز قبیل دسترسی منو ،عملیات،حساب،کالا

قابلیت ایجاد پیامهای هشدار روزانه و استفاده از دفتر یادداشت و دفتر تلفن در سیستم

قابلیت تعیین نوع ثبت اسناد و فاکتورها توسط کاربران از قبیل ثبت کننده ، کنترل کننده ، تایید کننده

قابلیت کنترل دسترسی و محدود کردن دسترسی کاربران تحت نظر مدیر سیستم

قابلیت قفل کردن، مخفی کردن حسابها ،کالاها و منوها توسط مدیر ارشد

قابلیت کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد و در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد مشاهده فعالیت هر یک از کاربران

قابلیت تعریف نامحدود کاربران و اصلاح و حذف آنها .

قابلیت انتخاب شکلهای متنوع برای چاپ فاکتور و ایجاد گزارشات سفارشی به دلخواه کاربران

 

 


قابلیت تعریف و ویرایش اطلاعات پرسنل .

قابلیت تعریف پارامترهای پرسنل از قبیل مشخصات شناسنامه ای کلی شخص شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر، جنسیت ...

قابلیت تعریف دیرکرد ، دستمزد روزانه ، نرخ اضافه کاری ،مساعده و..

قابلیت تعریف پارامتر  کارکرد روزانه از قبیل ساعت ورود وخروج ، استراحت ، اضافه کاری ، خالص روز و . .

قابلیت مشاهده لیست پارامترها

مشاهده صفحه گسترده کارکرد پرسنل بر حسب ایام هفته

قابلیت تنظیمات سند حسابداری حقوق

قابلیت اتصال به قسمت  حسابداری و ثبت سند های حقوقی به صورت ساده و مرکب

قابلیت تعریف سال و ماه جاری 

قابلیت مشاهده گزارشات مختلف از قبیل  ،لیست پرسنل ،گزارشات پرفراژ ...

 

 

با ما در ارتباط باشید و از راهکارهای پیشنهادی ما در خصوص صنف خود بهره ببرید

https://telegram.me/joinchat/BdUlVT1I_Krra3ddW34YOg