نرم افزار حسابداری پاد ویژه سالن های زیبایی    

 

 

 

 قابلیت ثبت هریک از پرسنل با امکان لینک کردن تخصص هر کدام 

قابلیت ثبت هریک از پرسنل با امکان لینک کردن تخصص هر کدام 
قابلیت ثبت درصد هر یک از پرسنل
قابلیت ثبت فاکتورهای خرید مواد مصرفی و کالا ها برای مدیریت بهتر مواد موجود
قابلیت صدور فیش برای هر یک از خدمات ارائه شده به مشتری
قابلیت ثبت فاکتور های تسویه ی حساب دستمزد  هر یک از کارمندان
قابلیت گزارشگیری از عملکرد هر پرسنل بر مبنای تعداد خدمات ارائه شده
قابلیت تسویه حساب پرسنل حتی در پایان روز
قابلیت گزارشگیری از عملکرد سالن و خدمات ارائه شده در روز
قابلیت گزارشگیری از صندوق
قابلیت ارسال پیام کوتاه برای هر مشتری به صورت تکی
قابلیت ارسال مانده حساب هر مشتری و ارسال پیامک های تبلیغاتی و مناسبتی
قابلیت اتصال به دستگاه کالر آیدی
قابلیت اتصال به وب سایت
قابلیت گزارش گیری از مواد و موجودی کالا ها
قابلیت پشتیبان گیری به صورت اتوماتیک ساعتی، دستی، و در اتمام کار با نرم افزار
قابلیت ثبت فاکتورهای خرید مواد مورد نیاز به نام تامین کننده
قابلیت ثبت تمامی عملیات مالی
 قابلیت ثبت دریافت و پرداخت و وجوه نقد به همراه گزارشات آن
 ثبت یادداشت های روزانه در تقویم
 مشاهده نمودار روزانه ماهانه یا سالانه از عملکرد سالن
قابلیت ایجاد کاربر با سطح دسترسی های متفاوت
 قابل استفاده بدون نیاز به سطح سواد کامپیوتری و حسابداری

 

 

 

 

 
        قابلیت ارسال پیامک

 

  ارسال پیامک به مشتریان به صورت تکی

 ارسال پیامک به مناسبت های مختلف(ازدواج -تولد و تبریکات ...)

 ارسال پیام با هزینه تعرفه ی پیام های معمولی

 ارسال به شماره های دلخواه 

 متصل به نرم افزار حسابداری

 ارسال مانده حساب مشتریان

 

 

قابلیت صدور قبض

 

 

 

قابلیت اتصال به پرینترهای حرارتی

قابلیت تنظیم مشخصات چاپ به سبک دلخواه