دستیار بازاریاب ره یاب بازاریاب
 
امکان نمایش کاتالوگ بر روی گوشی یا تبلت  جدول زمانبندی ره گیری 
امکان ثبت سفارش با استفاده از گوشی یا تبلت مشاهده مسیر بر روی نقشه ی ماهواره ای
امکان مشاهده مسیر بر روی گوشی یا تبلت مشاهده مسیر پیموده شده به صورت های مختلف
امکان ثبت وجوه دریافتی  تنظیم زمان شروع و اتمام کار بازاریاب
امکان مشاهده خلاصه ی وضعیت هر ویزیتور  ره گیری با استفاده از GPS
شاهده مسیر مشتری به تفکیک بر روی گشی یا تبلت تنظیم فاصله ی بین هر نقطه 
شاهده سفارشات مشتری ردیابی خودرو بازاریاب