تصاويری از محیط نرم افزار

 

 

نرم افزار جامع حسابداری پــــاد حساب نسخه حقوق و دستمزد
نرم افزار جامع حسابداری پــــاد نسخه حقوق و دستمزد


نرم افزار حسابداری پاد نسخه حقوق و دستمزد، با قابلیت ثبت مشخصات پرسنل، ساعات ورود و خروج،درصد بیمه و مالیات،
قابلیت صدور سند حسابداری به صورت خودکارهمزمان با ثبت فاکتور
قابلیت ثبت مساعده روزانه و ماهانه
قابلیت ثبت تاخیر روزانه 
قابلیت اتصال به دستگاههای کارت زن و انتقال اطلاعات
قابلیت ثبت اطلاعات روزانه از قبیل ساعت ورود و خروج،ساعات  کسری و اضافی ،مساعده روزانه
قابلیت ثبت اطلاعات کارکرد ماهانه از قبیل نرخ حقوق هر ساعت کاری،ساعات اضافات و کسری،مساعده ماهانه
قابلیت ثبت اطلاعات سالانه شامل حق مسکن،حق اولاد و...
قابلیت ثبت نوع مرخصی از قبیل استحقاقی ،استعلاجی و...
قابلیت ثبت صفحه گسترده روزانه با قابلیت ویرایش ساعات و مشاهده صفحات روزانه ،هفتگی ،ماهانه 
قابلیت ثبت وام پرداختی به پرسنل
قابلیت ثبت اطلاعات بیمه 
قابلیت معرفی و ثبت مشخصات کامل کارگاه به سیستم
قابلیت گزارشگیری های مورد نیاز

این نرم افزار می تواند با سایر بسته های نرم افزارحسابداری پاد از قبیل CRM ، ارسال پیامک ، بایگانی اطلاعات ، داشبورد مدیریتی ، دستیار فروش و انبار و . . . لینک شود .

 

 

 

قابلیت ثبت کامل مشخصات شناسنامه ای پرسنل

قابلیت نوع قرارداد،تخصیص سنوات به ماه یا سال،مبنای ساعت کارکرد روز،مبلغ اضافه کاری،مبلغ دستمزد روزانه

قابلیت ثبت تاریخ شرو و ترک کار،ثبت شماره بیمه و نوع بیمه،نوع استخدام ،مدرک تحصیلی،رسته شغلی،کد اشخاص معاف

قابلیت معرفی سال و ماه جاری سیستم،میزان مرخصی،مبلغ مرخصی،تعداد روزهای تعطیل کاری و محاسبه مبلغ آن

قابلیت ثبت اضافات ،بیمه بیکاری،مالیات دریافتی،بیمه ،عیدی

قابلیت ثبت تنظیمات سند حسابداری حقوق

قابلیت گزارشگیری از لیست پرسنل،لیست بیمه،گزارشات پرفراژ،گزارشات ستونی

قابلیتثبت تنظیمات مالیات مشاهده لیست پارامترهای مالیاتی

قابلیت لینک پارامتر های بیمه باپارامترهای حقوق

قابلیت مشخص نمودن استفاده پرسنل از ماشین و مسکن