ما مفتخریم به تولید اولین نرم افزار تخصصی مخصوص کشتارگاه با فناوری روز جهان .

با این نرم افزار می تونید از ابتدایی ترین فرآیندهای ورود مرغ زنده ، دام های سبک و سنگین تا اشکال مختلف محصول نهایی و فروش در یک سیستم تماما یک پارچه مدیرت و کنترل مالی و انبار داری کاملی را داشته باشید .

 

 

گزیده از امکانات نرم افزار

 

امکان محاسبه کرایه حمل قفس های مرغ زنده  تا کشتارگاه و به فروشگاه

امکان محاسبه  مبالغ سرباری موثر بر روی قیمت تمام شده

محاسبه افت بار راه و تلفات

محاسبه بهای تمام شده مرغ زنده کف کشتارگاه بر مبنای هر کیلوگرم

امکان محاسبه همزمان هزینه های راننده و گرفتن گزارش از عملکرد هر راننده و تفکیک دستمزد برای هر محموله حمل شده

امکان ثبت تمامی اطلاعات حمل بار شامل مشخصات دقیق راننده، شماره ماشین،مبدا ارسال بار، شماره تماس و ...

امکان ثبت توازن بار از قبیل وزن بارنامه ای و وزن باسکول کشتارگاه به صورت اتوماتیک

امکان ثبت انبار مختلف از قبیل انبارک های در راه، انبار های سردخانه، ماشین های توزیع  و ...

امکان ثبت عملیات  کشتار (تبدیل مرغ زنده به مرغ گرم یا )01 با محاسبه وزن

امکان فروش مرغ به صورت کلی یا جزیی

امکان پخش مرغ به صورت مویرگی 

امکان ثبت عملیات انجماد بر روی مرغ با در نظر گرفتن هزینه حمل ، بسته بندی،انجماد، هزینه انبار و...

امکان محاسبه افت بار 

امکان ایجاد بچ نامبر مرغ (تاریخ تولید و انقضا) و مشاهده هشدار برای تاریخ انقضا

امکان ثبت تجزیه مرغ سالم و محاسبه ضرایب هر کدام به منظور قیمت تمام شده 

کشتار طیورومحاسبه افت بار با قابلیت تسهیم و محاسبه بهای تمام شده دام و طیور کشتار شده

-امکان تهیه گزارش ازخرید های مختلف ازهر کشتارگاه و تهیه گزارش به تفکیک

 

 

نرم افزار مخصوص کشتارگاه