تصاويری از محیط نرم افزار

 

 

نرم افزار جامع حسابداری پــــاد حساب نسخه بازرگانی وفروشگاهی

نرم افزار جامع حسابداری پــــاد نسخه بازرگانی فروشگاهی


به صورت کلی واحدهای فروش و بازرگانی از نظر مشابهت کاری بسیار نزدیک هم هستند، فعالیت های کلی در زمینه بازرگانی به چند دسته کلی طبقه بندی می شوند که شامل : عمده فروش ها ، واسطه ها ، و خرده فروشان و... می باشد.
خرید کالا به صورت عمده ای در حجم بالا از واحد های تولیدی، نگهداری و انبارداری کالاهای خریداری شده ، فروش به صورت عمده یا جزیی
نکات بسیار مهم و قابل تامل در زمینه کنترل موجودی کالای خریداری شده و مدت زمان از لحظه خرید و ورود به انبار کالا ها تا لحظه فروش و خروج کالاها رویکردهای متفاوتی در امر خرید و فروش دارند در بعضی از موارد خریدها به صورت JIT می باشد به این صورت که خرید های در زمان سفارش انجام می شود و این مسئله بسیار از نظر زمان بسیار اهمیت دارد.
در صورت های دیگر کالا خریداری شده در انبار ذخیره می گردد و محصول را در بازه های زمانی متفاوت به فروش می رساند.
نقش واسطه ها و کانال های توزیع از نظر علم بازاریابی امری بسیار ضروی و مهم هستند واسطه های محصولات را از فروشنده ها تهیه می کنند و در نهایت آن را به خرده فروش ها و حتی عمده فروش ها و مصرف کنندگان دیگر ارائه می دهند.
در مورد واسطه ها قیمت های خرید ها در بازه های زمانی متفاوت و فروشندگان و ... بسیار اهمیت دارد و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند نیاز به سیستم حسابداری بسیار کارا در زمینه نگهداری و وضعیت فعالیت های مشتریان و فروشندگان خود را نیازمند هستند.
واحد های بازرگانی نقطه شروع عملیات خرید و فروش کالاو با مشتریان می باشد در واحد های بازرگانی بعضا عملیات بسیار متنوع و پیچیده و دستخوش اعمال سلیقه مدیران و حسابداران می باشد طراحی در نرم افزار حسابداری پاد به گونه ای است که تمامی عملیات به صورت یکپارچه در ارتباط با هم هستند .
هدف اصلی این سیستم ثبت و صدور اسناد مربوط به خرید و فروش کالا،ثبت رویدادهای مالی وغیر مالی ،کنترل رویدادها ،دریافت گزارشات ریز و دقیق و ارائه نمودار به مدیران است .
قابلیت ثبت عملیات های خرید ، فروش ، برگشت از خرید یا فروش ، امانات، اصلاحات انباری و ...
قابلیت صدور سند حسابداری به صورت همزمان با ثبت فاکتور
قابلیت محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده با احتساب کرایه ، انبارداری و سایر هزینه های خرید
قابلیت گزارش همزمان با ثبت فاکتور از سابقه خرید یا فروش از طرف حساب و گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار ها
قابلیت اختصاص شماره فنی و شماره سریال به هرکالا و رهگیری کالا
قابلیت محاسبه سود و زیان ناخالص هر فاکتور بر مبنای آخرین قیمت خرید یا میانگین موزون خرید
گزارش های مدیریتی شامل : گزارش خرید و فروش به صورت کلی یا بر مبنای طرف حساب ، بازه های زمانی، نوع کالا و ...
گزارش های سود یا زیانی از یک کالا یک طرف حساب  و در بازه های زمانی مختلف
قابلیت ثبت کلیه  فعالیتهای خدماتی بر روی فاکتور فروش شامل : حمل ، نصب و ...
قابلیت تعریف بازاریاب و محاسبه درصد بازاریابی همزمان با ثبت فاکتور فروش
قابلیت ساخت انواع گزارشات حسابداری  توسط کاربر
قابلیت ساخت گزارش ساز ستونی انبار بر مبنای  نیاز انباردار
قابلیت چاپ بارکد و برچسب به صورت اتوماتیک یا به دلخواه کاربر
قابلیت استفاده از کلیدهای میانبردرنرم افزار برای سهولت در انجام کارها
قابلیت معرفی یک یا چند صندوق برای یک فروشگاه
قابلیت باز نمودن چندین فاکتور به صورت همزمان 
قابلیت  گزارشگیری از  صورتحساب انتخابی مشتری شامل  کلیه عملیات مالی و ریز کالاهای خریداری شده یا فروخته شده در بازه زمانی خاص
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و کلیه گزارشات آنها
قابلیت  ثبت کلیه عملیات انبار از قبیل صدور رسید ورود انبار، حواله خروج از انبار و رسید ضایعات وگزارشگیری از کاردکس انبار به ریز
قابلیت ثبت خرید و فروش و خدمات شامل گارانتی  برای هر کالا با استفاده از شماره سریال خاص 
قابلیت محاسبه اتوماتیک سود ناخالص هر فاکتوردرهنگام ثبت 
 استفاده از انبار ردیفی وتخفیف ردیفی  در فاکتور
خلاصه فروش روزانه ( نقد ، Pos ، چک و . . . )
قابلیت ثبت  توضیح اختصاصی برای هر کالا با اضافه کردن شرح هایی از قبیل  (رنگ، مدل و ...) در هنگام ثبت فاکتورها.
امکان راس گیری چک های موجود در کیف چک و یا چک های دریافتی از یک مشتری و یا چک های واگذار شده به هر شخص
قابلیت ثبت و اختصاص شماره گارانتی به هر واحد کالا و گزارشگیری بر مبنای تاریخ شروع و اتمام گارانتی به نسبت کالا و مشتری
قابلیت ایجاد وثبت انبارهای امانی دریافتی و پرداختی و گزارش موجودی های کالا و گردش کالا در کلیه انبارهای امانی 
قابلیت ثبت فاکتور بدون قیمت و گزارشگیری از این نوع فاکتورها جهت موسساتی که تأخیر دردریافت فاکتور باقیمت دارند
 قابلیت تعریف سطح اعتبار زمانی و ریالی برای هر مشتری و گزارشگیری از مشتریان بر مبنای دو قابلیت ذکر شده

قابلیت استفاده از سیستم دستیار فروش و دستیار انبارجهت فروشگاه هایی که بین انبار و فروشگاه فاصله مکانی دارند

قابلیت ثبت تصویر کالا بر روی فاکتور 

این نرم افزار می تواند با سایر بسته های نرم افزارحسابداری پاد از قبیل CRM ، ارسال پیامک ، بایگانی اطلاعات ، داشبورد مدیریتی ، دستیار فروش و انبار و . . . لینک شود .

 

 

 

 

خرید و فروش

قابلیت ثبت فاکتورها از قبیل خرید ، فروش ، حواله ، امانتی  ، انتقال و . . و ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک همزمان 

 قابلیت ثبت فاکتورهای مالیاتی با محاسبه میزان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری

  قابلیت استفاده از عوامل افزاینده و کاهنده (اضافات و کسورات) در فاکتور برای محاسبه  حق سرویس،حمل بار و . . .

قابلیت تعریف تخفیف ردیفی برای هر ردیف کالا به صورت درصدی و مبلغی

 قابلیت ثبت قیمت های مختلف برای هر کالا (به صورت قیمت نقد، قیمت روال، قیمت مدت دار، قیمت مصرف کننده، و قیمت دیگر)

قابلیت ثبت،  شماره سفارش شماره، دوم فاکتور، شماره حواله و...

قابلیت کپی فاکتور

قابلیت تبدیل فاکتورها به عملیات مختلف

قابلیت باز کردن چند فاکتور به طور همزمان

قابلیت مشاهده سود ناخالص فروش بر اساس آخرین خرید، میانگین موزون خرید والگوی بهای صادره

قابلیت تسویه  حساب با مشتری با استفاده از بن ،چک ،اقساط ،کارت، بدهکاری در زمان ثبت فاکتور

 

 

 


قابلیت ثبت فاکتور فروش به صورت چند انباری بر اساس هر ردیف کالا

قابلیت تعریف انبار به صورت نامحدود بر اساس نیاز کاربر

قابلیت تعریف مکان فیزیکی هرکالا ( طبقه، پارتیشن، شیت،راهرو و...)

قابلیت ایجاد محصولات و گروه بندی کالا

قابلیت تعریف و دسته بندی کالا در سه سطح

قابلیت درج تصاویرکالا و گروه کالا

قابلیت معرفی جزئیات هر محصول (شماره سریال، شماره فنی، تامین کننده ی کالا و...)

قابلیت تعریف سطح شناور کالا وگزارشگیری از گردش سطوح شناورکالا

 قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

قابلیت گزارشگیری از موجودی های کالا درانبار(با امکان فیلتر کردن بر مبنای انبارها ،گروهای  کالا و کالا)در بازه های زمانی مشخص

قابلیت گزارشگیری از موجودی امانی دریافتی و پرداختی،موجودی واقعی،پیش فروش،پیش خرید

قابلیت نمایش موجودی ریالی کالا براساس آخرین خرید،میانگین،قیمت ثبت شده محصول

قابلیت گزارشگیری از کاردکس پیشرفته با امکان تفکیک براساس نوع کالا ،حساب مشتری،باربری ،ابعاد کالا و ...

قابلیت مشاهده گزارشات کنترلی انبار شامل موجودی منفی کالا، موجودی زیر نقطه سفارش، صورت گردش مواد و کالا و...

قابلیت ثبت نقطه سفارش کالا

قابلیت تعریف عوامل موثر بر روی فاکتور(افزاینده،کاهنده،خنثی)

قابلیت انبارگردانی با امکان ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی

قابلیت تعیین روشهای  ورود وخروج  از انبار بر مبنای  Lifo , Fifo، میانگین موزون ، روش شناسایی ویژه

قابلیت مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی وخروجی ، فی ورودی وخروجی و  قیمت ورودی وخروجی 

قابلیت کنترل موجودی های به تفکیک انبار

قابلیت ثبت عملیات انبارداری شامل ورود کالا به انبار، خروج کالا از انبار، انتقال کالا بین انبارها و ...

قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

قابلیت ایجاد گزارشات انبار دلخواه به سلیقه کاربر از قبییل گزارش موجودی با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار .

 

 

امکان استفاده از کدینگ حسابداری پیش فرض برنامه به صورت ساده و پیشرفته

قابلیت تعریف کدینگ دلخواه و تعین اندازه  طول کد

قابلیت ثبت اطلاعات اشخاص شامل شماره تلفن،شماره همراه،شماره اقتصادی، آدرس  و ...

قابلیت ثبت سنداتوماتیک به صورت همزمان با فاکتور

قابلیت استفاده از شرح و تعریف شرح به صورت پیش فرض

قابلیت کپی اسناد

قابلیت مشاهده لیست بدهکاران و لیست بستانکاران به صورت مجزا

قابلیت ثبت شرح اضافی برای سند با کلید های میانبر

قابلیت اراده دفاتر کل و روزنامه

قابلیت نمایش ترازآزمایشی دو ستونی و تراز آزمایشی  چهار ستونی،تراز معین و تراز تفضیل

قابلیتاراده اسناد روزانه و ماهانه  به صورت تجمعی جهت ثبت  در بایگانی

قابلیت صدور سند افتتاحیه به صورت دستی

قابلیت مشاهده و گزارشگیری از راس بدهی بدهکاران و بستانکاری بستانکاران

قابلیت مشاهده کارت حساب ،کارت حساب با ریز فاکتور و ریز گردش حساب اشخاص

قابلیت ارائه گزارش های حسابداری رسمی شامل ترازنامه استاندارد، صورت سود و زیان و صورت سرمایه

قابلیت گزارشگیری از سطوح تفضیل شناوراز قبیل(لیست بدهکاران و بستانکاران ومانده عملکرد تفضیل شناور)

قابلیت مغایرت گیری کارت حساب بانک با  صورتحساب بانکی

قابلیت مشاهده و بررسی اشکالات در اسناد ثبت شده شامل سند های غیر موازنه،سندهای جاافتاده،سندهای ثبت موقت

قابلیت مشخص کردن  بررسی کننده و ثبت کننده و تایید کننده ی هر سند

قابلیت مشاهده کلی  کارکرد یک حساب  

قابلیت تعین  سقف اعتبار خرید مشتری شامل بدون محدودیت ، دارای سقف اعتبار معین ،بدون اعتبار

قابلیت تعریف تاریخ تعهد تسویه برای هر مشتری و گزارشگیری های مربوط به بدهکاران و بستانکاران مدت دار

 

قابلیت ثبت عملیات دریافت نقدی و پرداخت نقدی

قابلیت ثبت رسید مربوط به دریافت و پرداخت وجوه با امکان گزارشگیری

قابلیت ثبت عملیات مربوط به چک های دریافتی از قبیل دریافت ،وصول،عودت،برگشت،واگذاری و...

قابلیت ثبت عملیات مربوط به چک های پرداختی از قبیل پرداخت پاس، برگشت ،باطل کردن و...

قابلیت انجام عملیات خزانه داری  شامل پاس چک ، درجریان وصول کردنم اسناد ،عودت چک ها و واگذاری چک ها به صورت گروهی

قابلیت ثبت چک های دریافتی و پرداختی انتظامی

قابلیت اصلاح و حذف چک ها به صورت اتوماتیک

قابلیت راس گیری از چک ها با فیلترینگ دلخواه کاربر

قابلیت کنترل نقدینگی از چک های دریافتی و پرداختی

قابلیت چاپ چک به صورت هوشمند

قابلیت ثبت اقساط دریافتی یا پرداختنی محاسبه تعداد اقساط به انضمام کارمزد و معرفی کارمزد

قابلیت صدور دفترچه اقساط با مشخص نمودن تاریخ و تعداد هر قسط

قابلیت جستجوی چک با کلیدهای میانبر 

قابلیت ثبت خدمات وام های دریافتی وپرداختی از قبیل اصلاح ،حذف ،وصول...

قابلیت معرفی  دسته چک برای حسابهای جاری فروشگاه و گزارشگیری کامل مربوط به هر دسته پک

قابلیت نمایش گردش چکهای پرداختی و دریافتی

قابلیت تعیین هشدار سررسید چکهای پرداختی و دریافتی و اقساط چند روز آینده درهنگام  ورود به نرم افزار 

قابلیت جستجوی چک و مرتب سازی برحسب ردیف ، سررسید ، تاریخ صدور ، مبلغ ، صاحب چک

قابلیت نمایش گزارشات چک با فیلترینگ دلخواه

قابلیت ثبت اطلاعات بانک ،شماره حساب،شعبه،شهر


 

قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک از یک ساعت تا پنچ ساعت به دلخواه کاربر

قابلیت به روز رسانی بانک به صورت اتوماتیک و دستی

قابلیت تغییر دوره های مالی درون نرم افزار 

قابلیت مشاهده فعالیت کاربران به صورت کل و جزء

قابلیت ثیت اطلاعات مشتریان  در دفترچه تلفن 

قابلیت ثبت یاداشت های روزانه با امکان هشدار در یاداشت ها

قابلیت بازیابی اطلاعات از طریق فایل های پشتیبان 

قابلیت ایجاد دوره مالی های مختلف 

قابلیت ایجاد کلید های میانبر دلخواه هر کاربر برای سهولت در دسترسی
 

تنطیمات مدیریتیقابلیت تنظیم دسترسی برای کاربراز قبیل دسترسی منو ،عملیات،حساب،کالا

قابلیت ایجاد پیامهای هشدار روزانه و استفاده از دفتر یادداشت و دفتر تلفن در سیستم

قابلیت تعیین نوع ثبت اسناد و فاکتورها توسط کاربران از قبیل ثبت کننده ، کنترل کننده ، تایید کننده

قابلیت کنترل دسترسی و محدود کردن دسترسی کاربران تحت نظر مدیر سیستم

قابلیت قفل کردن، مخفی کردن حسابها ،کالاها و منوها توسط مدیر ارشد

قابلیت کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد و در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد مشاهده فعالیت هر یک از کاربران

قابلیت تعریف نامحدود کاربران و اصلاح و حذف آنها .

قابلیت انتخاب شکلهای متنوع برای چاپ فاکتور و ایجاد گزارشات سفارشی به دلخواه کاربران